KYC

KYC

Sist oppdatert: 27.03.2023

KYC

1. Ved å godta disse vilkårene gir du selskapet tillatelse til å utføre ulike kontroller regelmessig etter selskapets eget skjønn eller hvis det kreves av tredjeparter (inkludert reguleringsorganer), for å verifisere identiteten og kontaktinformasjonen ("verifisering").

2. En person kan ikke delta i et pengespill med mindre vedkommende er en kontoinnehaver. For å bli registrert som spiller, må man registrere seg personlig og søke om registrering. Følgende opplysninger må inkluderes:

Fødselsdato sammen med gyldig legitimasjon som viser at han/hun er over atten (18) år eller gjeldende myndighetsalder som fastsatt i den jurisdiksjonen der du bor. Identifikasjonsdokumenter som må sendes inn inkluderer:

  • Kopi av gyldig pass, kopi av annet identifikasjonspapir og bostedsbevis.
  • Spillerens for- og etternavn.
  • Spillerens fullstendige bostedsadresse.
  • Spillerens gyldige e-postadresse.

Selskapet forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon og utføre ytterligere kontroller for å verifisere innsendt informasjon. En konto kan suspenderes inntil tilfredsstillende opplysninger er gitt.

3. Selskapet forbeholder seg retten til å suspendere kontoen hvis vi ikke klarer å fastslå at du er over lovlig aldersgrense. Hvis du, mens du brukte nettstedets tjenester knyttet til pengespill, var under lovlig aldersgrense:

  • Så blir kontoen stengt.
  • Alle transaksjoner gjort i denne perioden annulleres, og pengene som er satt inn på kontoen returneres.
  • Alle spill i denne perioden kanselleres og refunderes.
  • Alle gevinstene akkumulert i løpet av perioden da alderen var under lovlig aldersgrense vil gå tapt, og du må på selskapets forespørsel, refundere til selskapet alle beløp som er trukket fra kontoen din.

Eventuelle innskudd foretatt til kontoen din, vil ikke refunderes på grunn av brudd på selskapets retningslinjer.

4. I tilfelle opplysningene du oppgir viser seg å være falske, ufullstendige, unøyaktige eller villedende, og også hvis opplysningene som er spesifisert under registreringen ikke samsvarer med opplysningene i passet, skal disse vilkårene og betingelsene anses som brutt, og selskapet kan umiddelbart stenge kontoen og kansellere alle midler på saldoen, i tillegg kommer andre tiltak etter selskapets eget skjønn, inkludert utestengelse fra bruk av tjenestene på nettstedet.

5. Tidsfrister for behandling av KYC-dokumenter kan være opptil 30 virkedager fra det øyeblikket kunden har levert alle etterspurte dokumenter.